هک وبسایت امور خارجۀ بحرین توسط گروه هکری ایرانی

گروهی از هکر های ایرانی که خود را “گروه کرار” نامیده است مسئولیت دیفیس وبسایت امور خارجۀ بحرین را پذیرفته است. حملۀ مذکور روز ۲۷ شهریور در واکنش به اقدام بحرین برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل صورت گرفت.

به نظر می رسد که این نخستین اقدام جامعۀ هکری علیه توافقات عادی سازی ما بین برخی کشور های عربی با اسرائیل است. در فضای مجازی حدس و گمان می رود که این گروه با نیروی سایبری سپاه پاسداران مرتبط باشد اما این ادعا همچنان مورد تأیید هیچ منبع موثقی قرار نگرفته است. عکس به کار رفته در این دیفیس شهید سردار قاسم سلیمانی را نشان می دهد که در کنار آن جمله “تازه شروع ماجراست” نوشته شده است.

این حمله این سؤال را مطرح می کند که چرا وزارت خارجۀ بحرین مورد حمله قرار گرفته است و نه همتای اماراتی اش؟ شاید به دلیل سرکوب شیعیان توسط دولت بحرین باشد که این گروه بحرین را در اولین اقدام خود نشانه رفته است. علت واقعی هرچه باشد احتمال دارد که اینگونه حملات در آینده نیز و همزمان با پیشرفت اجرای توافقات عادی سازی ادامه یابد. با توجه به این احتمال امارات هم باید طی هفته های پیش رو خود را آماده حملات مشابهی بسازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *