مقابله با اخبار جعلی به سبک توییتری

توییتر اعلام کرد به منظور مقابله با اخبار جعلی، بر حسابهای مقامات دولتی و خبرگزاری های حکومتی برخی کشورها، برچسب خواهد زد تا کاربران این شبکه اجتماعی با آگاهی از هویت این حسابها، کمتر در معرض دروغ قرار بگیرند. این اقدام نخست بر حسابهای مربوط به مقامات کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل صورت خواهد گرفت، با این حال گفتنی است که خبرگزاری های دارای «استقلال سردبیری» از جمله بی بی سی، از این اقدام معافیت دارند؛ این معافیت امثال خبرگزاری سایبر ایران را هم در بر میگیرد. در بیانیه توییتر نیز آمد، از این به بعد حسابهای حکومتی دیگر در قسمت محتوای پیشنهادی توییتر قرار نخواهند گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *