علیه دوست و دشمن متحدیم!

به گزارش دفاع پرس، ستاد کل نیروهای مسلح روز 27 مرداد با صدور بیانیه‌ای خواستار شد که «تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کشور با توجه به واگذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدظله العالی، می‌بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند». بیانیه مذکور در حالی صادر شد که نه تنها در حوزه دفاع سایبری بلکه در تمامی عرصه‌هایی که هم دولت و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موازات هم در آن فعال هستند، عدم هماهنگی عواقب سخت و بعضا خطرناکی را در پی داشته و در برخی موارد عدم هماهنگی جای خود را به خصومت آشکار داده است. با این اوصاف اما ستاد کل نیروهای مسلح به ابلاغ راهبردها و سیاست‌های دفاع سایبری و مقابله با تهدیدات خارجی در فضای مجازی پرداخت، گرچه در بیانیه نیامد که منظور از «دفاع سایبری» دقیقاً چه چیزی است و اینکه آیا تهدیدات داخلی را هم در بر می‌گیرد یا نه که در صورت مشمول بودن تهدیدات داخلی، باید پرسید که مرز حوزه فعالیت پلیس فتا و حوزه فعالیت نیروهای مسلح، کجا تعیین شده است؟ به هر حال به نظر می‌رسد تأکید ستاد کل نیروهای مسلح بر دفاع سایبری و اتحاد علیه تهدیدات دشمنان حاکی از اهمیت رو به رشد فضای مجازی در عرصه دفاعی باشد.

بعضی صاحبنظران هم معتقدند که به بیانیه اخیر باید به عنوان نوعی اتمام حجت نگریسته شود تا دشمنان جمهوری اسلامی بدانند که صبر ایران در قبال حملات سایبری تمام شده است.
شکی نیست که توانایی مقابله مؤثر با تهدیدات اینترنتی، مستلزم هماهنگی و یکپارچگی هر چه بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط است ولی جای سؤال است که چرا این همه طول کشید که ستاد کل نیروهای مسلح به این مهم پی ببرد؟ با توجه به تعداد فزاینده حملات سایبری که در سال‌های اخیر به ایران صدمه و خسارات سنگینی زده‌اند، بسیاری متخصصان دفاع سایبری سال‌ها پیش به همین نتیجه رسیدند که تا هماهنگی و اتحاد نیروهای سایبری کشور حاصل نشده امکان مقابله مؤثر با تهدیدات سایبری نخواهد بود. به هر حال هنوز برای قضاوت نسبت به تاثیرگذاری بیانیه اخیر ستاد کل زود است چون دشمنی سپاه و دولت و رقابت سپاه با ارتش، به همین سادگی نیست که پایان بگیرد؛ برای نیل به هدف ستاد کل باید اول بی‌اعتمادی طرفین به همدیگر ریشه‌کن شود، کاری که به احتمال زیاد اگر هم امکان‌ناپذیر نباشد حد اقل سال‌های دراز به طول بینجامد.

در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به «تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری» نیز اشاره شد و با توصیف این فضا به عنوان «قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی» بر مأموریت نیروهای مسلح در مواجهه و مقابله با تهدیدات این قلمرو جدید تأکید شده است. در جای دیگر بیانیه هم آمده است: «به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است».

این برای اولین بار است که ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون تهدیدات سایبری بیانیه تفصیلی منتشر می‌کند. در بیانیه از حملاتی که تا کنون به زیرساخت‌های کشور صدمه رسانده‌اند، جزئیاتی ارائه نشده و نامی هم از کشور یا کشورهایی برده نشده که با باور ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت این حملات به عهده آنهاست گرچه به احتمال زیاد حکومت جمهوری اسلامی، حملات مذکور را به دشمنان همیشگی نظام مربوط می‌داند.

درست است که هماهنگ‌سازی دستگاه‌های دفاع سایبری به ارتقای توانمندی آنها در مواجهه و مقابله با تهدیدات و خصومت‌های خارجی کمک بسیاری می‌کند اما این دستگاه‌ها هنوز در آغاز این راه قرار داشته و همچنان با هدفگذاری مشترک و حصول اعتماد متقابل فاصله زیادی دارند. ولی از آنجایی که هدفگذاری مشترک و اعتماد متقابل پیش‌شرط مقابله موفقیت‌آمیز با دشمنان جمهوری اسلامی در هر فضایی می‌باشد، معلوم نیست که چه زمانی آرزو ستاد کل نیروهای مسلح به واقعیت تبدیل شود.

#ایران #دفاع_سایبری #نیروهای_مسلح #پلیس_فتا #امنیت #سپاه_پاسداران #ارتش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *