رصد اجتماعی

آیا مهار کووید-۱۹ بوسیله تکنولوژی مبایل امکان‌پذیر است؟

لازمه و پیش‌شرط دانلود و نصب و استفاده از اپلیکیشن ردیابی تماس‌ها توسط آحاد مردم، اعتماد به حکومت است چراکه با اطاعات ترددها و معاشرت‌ها و امکان موقعیت‌یابی دقیق و بی‌وقفه، این فرصت برای حکومت فراهم می‌شود که به راحتی و بدون سروصدا و حتی بدون آگاهی کاربران، نظام رصد اجتماعی سراسری برپا کند و طوری که آب از آب نکان نخورد به کوچکترین جزئیات زندگی مردم دست یابد. در ایران متاسفانه اعتمادی فی‌مابین حکومت و مردم سال‌هاست که از بین رفته و هیچ عقل سلیمی چنین اپلیکیشنی را در ایران نصب نمی‌کند.